Varhany pro kapli

Varhany pro kapli P. Marie Karmelské navrhl postavil varhanář pan Jan Karel ze Sázavy. Hodnota varhan bude je 550 000 Kč.

Na  varhan je také stále možné finančně přispět. V rozpisu zde jsou oceněny jednotlivé píšťaly, na které je možné příspěvek zaslat, a to na transparentní účet spolku u FIO banky: 2000799958/2010. Do poznámky je třeba napsat „příspěvek na varhany“ a specifikovat píšťalu, rejstřík a v případě, že dárce nechce zůstat anonymní, zaslat na e-mail spolku: karmel.sazava@gmail.comjméno, příjmení a adresu. Všechny příspěvky jsou zapisovány do tabulky, a to podle přání buďto jménem s adresou nebo anonymně jako „dárce“. Na žádost také vystavíme potvrzení o finančním daru.

Podrobnější popis varhan a rozpis jednotlivých píšťal zde.

Stav rozpracovanosti varhan ke dni 4. března 2018:

 

 

 

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com