Varhany pro kapli

Varhany pro kapli P. Marie Karmelské navrhl a staví varhanář pan Jan Karel ze Sázavy. Ke dnešnímu dni (4. březen 2018) jsou z větší části rozestavěné na dílně a již instalované píšťaly také hrají. Po dokončení budou rozebrány a během měsíce května postaveny přímo v kapli. Hodnota varhan bude cca 550 000 Kč.

Na stavbu těchto varhan je také možné finančně přispět. V rozpisu zde jsou oceněny jednotlivé píšťaly, na které je možné příspěvek zaslat, a to na transparentní účet spolku u FIO banky: 2000799958/2010. Do poznámky je třeba napsat „příspěvek na varhany“ a specifikovat píšťalu, rejstřík a v případě, že dárce nechce zůstat anonymní, zaslat na e-mail spolku: karmel.sazava@gmail.comjméno, příjmení a adresu. Všechny příspěvky budou zapisovány do tabulky, a to podle přání buďto jménem s adresou nebo anonymně jako „dárce“. Na žádost také vystavíme potvrzení o finančním daru.

Podrobnější popis varhan a rozpis jednotlivých píšťal zde.

Stav rozpracovanosti varhan ke dni 4. března 2018:

 

 

 

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com