Orgány spolku

Předseda spolku
František Ledvinka, Sázava 180, 592 11 Velká Losenice

Místopředseda
Jan Uttendorfský, Sázava 140

Výbor spolku
František Ledvinka
Jan Uttenorfský
P. Mgr. Daniel Kolář
Mgr. Marie Lacinová
Radka Sobotková

Kontrolní výbor
Předseda: Jan Uttendorfský, Sázava 22
Členové:  Jan Karel, Luboš Daniel

Členové spolku
Luboš Daniel, Sázava 186
Jan Karel, Sázava 172
P. Mgr. Daniel Kolář, Římskokatolická farnost Velká Losenice
Mgr. Marie Lacinová, Sázava 155
František Ledvinka, Sázava 180
Radka Sobotková, Sázava 158
Jan Uttendorfský, Sázava 140
Jan Uttendorfský, Sázava 22

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com