Kaple - postup prací

 Architektonická studie
Autorkou návrhu kaple je ing. arch. Šárka Ledvinková, projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Karel Táborský. Nahlédnout do projektu můžete zde.

Křížová cesta
 Malířka Alena Ciková (www.cikova-art.cz) pro naši kapli navrhla soubor čtrnácti obrazů křížové cesty. Tyto návrhy jsou provedny kombinovanou technikou a podle nich nyní maluje jednotlivá zastavení křížové cesty na plátno. Soubor křížové cety (stávající návrh) byl v listopadu roku 2014 instalován a vysvěcen v pastoračním centru kaple sv.rodiny v Bratislavě Petržalce (www.cikova-art.cz/videa).

Přípravné terénní práce
V březnu tohoto roku bylo požádáno o vydání povolení na vybudování sjezdu z pozemku pro stavbu kaple na silnici č. II/352. Po kladném vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR a ostatních účastníků řízení vydal odbor dopravy městského úřadu rozhodnutí o povolení sjezdu. Následně pak firma VHS Žďár nad Sázavou sjezd vybudovala.
Děkuji firmě VHS Žďár nad Sázavou za poskytnutí mechanizace a panu Miroslavu Pokornému ze Žďáru nad Sázavou, který celý vjezd vybagroval zdarma bez nároku na mzdu.

Projektová dokumentace Členská schůze spolku dne 24. dubna 2015 schválila návrh kaple ing. arch. Šárky Ledvinkové jako podklad pro vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby. Vypracování projektu pak bylo následně zadáno projektantu ing. Karlu Táborskému.

Stavební povolení 16. listopadu nabyla účinnosti Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby: Novostavba kaple P. Marie Karmelské Sázava. Touto veřejnoprávní smlouvou byla povolena nejen stavba kaple, ale také stavba sociálního zařízení, přístupového chodníku, parkoviště, vodovodní přípojky a elektropřípojky a také přeložka venkovního vedení NN do země.

Stav ke konci roku 2015 Je v hrubých rysech vybudován vjezd ze státní silnice na pozemek kaple (dokončen bude úplně na závěr), je provedena přeložka venkovního vedení NN do země a odstraněny betonové sloupy z pozemku pro stavbu kaple, přípojka vody z veřejného vodovodu, připravena elektropřípojka a provedeny terénní úpravy pro přístupový chodník. Na jaro roku 2016 je naplánováno vybudování základové desky a v průběhu zimy bude připraveno řezivo na stavbu. O dalším postupu prací v roce 2016 rozhodne členské schůze spolku pravděpodobně v únoru.  

Stavba základové desky Koncem dubna 2016 provedla firma ing. Petra Bořila GEOSET, spol. s r.o. Žďár nad Sázavou, zdarma zaměření stavby. Pan Petr Hedbávný vytýčil stavbu pro zemní práce a průběžně zajišťuje měření pro stavební firmu. Moc děkujeme.

6. května 2016 firma VHS Žďár nad Sázavou zapůjčila mechanizaci a pan Miroslav Pokorný ze Žďáru nad Sázavou zdarma vybagroval základy. Opět moc děkujeme.

Druhý květnový týden už nastoupili pánové Pavel Tatíček a Roman Večeřa z Nového Města na Moravě na stavbu základové desky. Ke dnešnímu dni, tj. 20.5.2016, jsou zabetonovány základy - foto viz. fotogalerie.  

31.5. - 1.6.2016. Proběhla brigáda na zavezení a zhutnění podkladu pod základovou desku. Pan Leoš Křesťan čelním nakladačem navezl materiál a  Firma VHS Žďár nad Sázavou zapůjčila hutnící pěchy. Všem moc děkujeme. Foto - viz. fotogalerie.

9. června 2016 byla dokončena základová deska. Práce opět perfektně a rychle provedli pánové Pavel Tatíček a Roman Večeřa z Nového Města na Noravě. Chválíme a moc děkujeme - foto viz. fotogalerie. Nyní je již vše připraveno na montáž dřevěné konstrukce kaple.

21. července 2016 jsme pořezali smrkovou kulatinu na fošny, ze kterých budou později nařezány latě pod fasádní desky. Kulatinu jsme pořezali mobilním katrem přímo na pozemku u kaple. Děkujeme panu panu Josefu Sobotkovi z Bukové za pořez a všem brigádníkům za pomoc - foto viz. fotogalerie.

10. - 13. srpna 2016 firma pana Jiřího Kotíka z Nového Veselí postavila dřevěnou konstrukci lodi kaple. Děkujeme za rychlou montáž, protože v neděli 14. srpna již mohlo na pozemku u kaple proběhnout farní shromáždění - foto viz. fotogalerie.

29. srpna 2016 jsme pořezali smrkové fošny na latě.

8. a 9. září 2016 jsme tyto latě namáčeli do přípravku proti škůdcům.

24. září 2016 jsme natloukali vodorovné latě na vnější stěny konstrukce kaple.

1. října 2016 jsme opět natloukali vodorovné latě a dokončili jsme obě venkovní stěny. Druhá parta brigádníků pak začala na střeše - latě, paropropustná fólie a USB desky.

8. října 2016 pokračování prací na střeše kaple a současně připevnění paropropustné fólie na vodorovné latě na venkovní stěny a natloukání kontra latí. Práce na střeše jsou dokončeny ze 3. čtvrtin, zbylá část může být dokončena až po instalaci kříže.

15. října 2016. Práce na vnějších stěnách kaple - připevňování paropropustné fólie, natloukání kontra latí.

22. října 2016. Dnes se sešlo celkem 12 brigádníků. Jedna parta odkorňovala a rovnala fošny a prkna, druhá pokračovala na vnějších stěnách kaple - připevňování paropropustné fólie a natloukání kontra latí.

25. října 2016. Brigáda na kácení stromů a převoz na pilu k Rymešovým. Dvořák Pavel - dar 3m3 modřínové kulatiny. Jindřich Lukeš - vytažení a naložení rozmanipulované kulatiny zdarma. Převoz latí na namáčení latí do Nového Veselí. Vana byla zapůjčena od pana Jiřího Kotíka. Agro Sázava a.s. - půjčení traktoru a vozu zdarma.  Sedm brigádníků.

27. října 2016. Pořez modřínové kulatiny. Ludvík Rymeš - pořez 3m3 kulatiny zdarma. Osm brigádníků.

29. října 2016. Odkornění a srovnání prken a fošen na pozemku u kaple. Ořezání a úprava střechy před pokládkou střešní fólie. Agro Sázava a.s. - půjčení traktoru, vozu a výsuvného žebříku zdarma. Devět brigádníků.  

5. listopadu 2016. Oplechování a položení střešní fólie na část střechy kaple (cca 2/3 plochy - zbylá část bude dokončena až po montáži a upevnění kříže do konstrukce střechy kaple. Práce provedl pan Jiří Krajčovič z Nového Veselí. 

21. prosince 2016. Montáž kříže - první pokus. Firma SaZ s.r.o. Hodonín dokončila výrobu kříže. Je kovový, 15 m vysoký, z profilu jekl 220 x 220 mm. Výroba se zdržela, protože dodavatel obejdnával materiál až v Itálii a někde po cestě se zadrhl. Kříž se skládá ze tří dílů a bude upevněn do konstrukce střechy kaple - proto je také doposud část střechy nedokončená. Na místě jsme ho tedy sešroubovali a jeřábem jsme se ho snažili postavit na místo. Vše snad pasuje, jenom bylo potřeba jej pustit o 5 cm níže. To však nešlo, protože přímo pod patou kříže je uložena zemnící páska. Kříž jsme tedy položili vedle kaple a pásku musíme vykopat a přesunout. Druhý pokus tedy proběhne začátkem ledna. Díky panu Kotíkovi a jeho pracovníkům, pracovníkům firmy Saz a brigádníkům. Všichni jsme dnes ukrutně vymrzli.

29. prosince 2016. Dovoz OSB desek. Ze stavebnin jsme dovezli zbylou část OSB desek na střechu a provizorně jsme je rozložili na podlahu kůru. Počátkem února 2017 nastoupí firma PKS na montáž oken a dveří.

3. ledna 2017. Dovoz a montáž lešení. Ve čtvrtek 5. ledna by měla nastoupit firma PKS na osazení prosklení přední části kaple. Bylo proto třeba postavit lešení. Děkjeme panu Leoši Křesťanovi za dovoz lešení a především panu Zdeňku Sobotkovi za jeho zapůjčení.

5., 6. ledna 2017. Pracovníci firmy PKS osazovali prosklení v přední části kaple. Podmínky hrozné - venku -7°C, silný vítr a sníh. Přesto jsou hliníkové rámy na svých místech a příští týden v úterý by mělo být dokončeno i jejich zasklení.

3. února 2017. Dovoz a složení materiálu - izolační vata, fólie.

10. února 2017. Dovoz OSB desek - firma VHS Žďár nad Sázavou, spol s r.o., složení čelním nakladačem - AGRO Sázava a.s. Děkujeme.

13. února.2017. Pracovníci firmy PKS provedli montáž oken a dveří. Všechny práce objednané u této firmy jsou již tedy hotové.

16. února 2017. Bagrování základu pro kříž, dočišťování výkopu, montáž výztuže. Děkujeme firmě VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. za způjčení bagru a panu Miroslavu Pokornému za vybagrování. Dva brigádníci.

17. února 2017. Betonáž základu pro kříž. Tři brigádníci.

18. února 2017. Brigáda - vnitřní izolace stěn. Čtyři brigádníci.

21. února 2017. Brigáda - vnitřní izolace stěn. Jeden brigádník.

23. února 2017. Brigáda - vnitřní izolace stěn, příprava pásového železa (sváření, vrtání děr, nátěr). Dva brigádníci.

24. února 2017. Brigáda - vnitřní izolace stěn. Jeden brigádník.

25. února 2017. Brigáda - bednění základu pro kříž, montáž pásoviny. Pět brigádníků.

28. února 2017. Montáž výztuže střechy z pásového železa. Jeden brigádník.

2. března 2017. Montáž kříže. Firma SaZ s.r.o. poskytla jeřáb a pan Bohumít Fišar kříž usadil na místo. Pracovníci firmy pana Kotíka z Nového Veselí pak kříž upevnili do konstrukce kaple. Odpoledne byl kříž zabetonován do připraveného základu. V odpoledních hodinách se zvedl silný nárazový vítr, ale přesto, že kříž ještě nebyl zabetonován, vydržel bez jakýchkoliv problémů. S pracemi pomáhali tři brigádníci. Všem, kteří se na stavbě kříže podíleli, moc děkujeme. Teď už budeme moci dokončit střechu a obvodový plášť.

3. března 2017. Vnitřní izolace stěn. Jeden brigádník.

4. března 2017. Dokončení střechy po montáži kříže - latě, parapropustná fólie, kontra latě, OSB desky, lepenka. Dokončení pravé stěny kaple - latě, paropropustná fólie, kontra latě. Příští týden se pokusíme dokončit levou stranu kaple a upravit okraje střechy, aby mohl pokrývač položit střešní fólii na zbylou část střechy. Už nyní je ale střecha zajištěná tak, že do kaple neprší a můžeme tedy v týdnu pokračovat na vnitřní izolaci. Sedm brigádníků.

7. března 2017. Izolace stropu. Jeden brigádník.

8. března 2017. Izolace stropu. Jeden brigádník.

9. března 2017. Izolace stěn. Jeden brigádník. 

10. března 2017. Izolace stěn. Jeden brigádník.

11. března 2017. Dokončení levé vnější stěny kaple - latě paropropustná fólie, kontra latě, izolace stropu. Bagrování - terénní úpravy pro přístupový chodník, skrývka ornice z prostoru pod kaplí, vyhloubení základu pro opěrnou zídku. Bagr a nákladní automobil zapůjčila firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o., práce s bagrem provedl pan Miroslav Pokorný ze Žďáru nad Sázavou, také zdarma. Moc děkujeme. Osm brigádníků.

11. března 2017. Pořez 1,5 m3 modřínové kulatiny na pile u Rymešu. Osm brigádníků. Děkujeme panu Ludvíku Rymešovi za pořez kulatiny (v hodnotě 650 Kč) zdarma.

13. března 2017. Srovnání řeziva na pozemek u kaple. Děkujeme panu Janu Lacinovi za naložení kulatiny a Luboši Danielovi za převoz kulatiny na pilu a odvoz řeziva ke kapli. Tři brigádníci.

15. března 2017. Pan Krajčovič dokončil po osazení kříže zbylou část střechy včetně svodů na dešťovou vodu. Odpoledne jsme vyštětovali základ pro první část opěrné zídky. Navazení štěrku zajistil pan Leoš Křesťan čelním nakladačem. Opět moc děkujeme. Dva brigádníci.

17. března 2017. Pokračování prací na vnitřní izolaci stěn. Dva brigádníci.

18. března 2017. Brigáda, vnitřní izolace stěn a stropu. Dokončili jsme strop a téměř všechny stěny. Zbývá jen část stěn na kůru. devět brigádníků.

21. března 2017. Příprava na natírání palubek na strop kaple v garážích AGRO Sázava a.s. Začištění a přelepení fólie kolem oken. Tři brigádníci.

22. března 2017. Začištění a přelepení fólie kolem oken. Jeden brigádník. Natírání palubek. Dva brigádníci.

22. března 2017. Firma Emont s.r.o. Nové Město na Moravě provedla zdarma přípojku elektro - přívod z venkovního vedení NN, pilířek a přívod do kaple. Moc děkujeme.

23.března 2017. Začištění a přelepení fólie kolem oken. Jeden brigádník.

24. března 2017. Začištění a přelepení fólie okolo oken, natírání palubek. Tři brigádníci.

25. března 2017. OSB desky na vnitřní stěny kaple, začištění a přelepení fólie u oken, dokončení izolace stěn a stropu na kůru. Deset brigádníků.

27. března 2017. Začištění a přelepení fólie okolo oken, natírání palubek. Tři brigádníci. Natírání palubek, dva brigádníci.

28. března 2017. Začištění a přelepení fólie okolo oken, natírání palubek. Tři brigádníci. Natírání palubek, dva brigádníci.

29. března 2017. Začištění a přelepení fólie kolem oken. Jeden brigádník.

30. března 2017. Začištění a přelepení fólie kolem oken. Jeden brigádník. Natírání palubek, dva brigádníci.

31. března 2017. Paraopropustná fólie na stěny kůru. Jeden brigádník.

1. dubna 2017. OSB desky na stěny kaple, paropropustná fólie na stěny kůru. Šest brigádníků.

3. dubna 2017. Háky na stropní světla, jeden brigádník.

4. dubna 2017. Háky na stropní světla, parotěsná fólie na stěny kůru, jeden brigádník.

5. dubna 2017. Parotěsná fólie na stěny kůru, úklid, jeden brigádník.

6. dubna 2017. Dovoz materiálu (kanalizační trubky, tvarovky, vodovodní hadice, el. kabely), příprava na sobotní brigádu, jeden brigádník.

7. dubna 2017. Montáž gabionových košů, jeden brigádník.

8. dubna 2017. Dokončení OSB desek na kůru, natloukání latí na strop kaple. Vodovodní přípojka - 40 m, dešťová kanalizace - 32 m), vsakovací jímka. Všechny zemní práce bagrem opět provedl pan Miroslav Pokorný ze Žďáru nad Sázavou zdarma, bagr zapůjčila firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. Moc děkujeme. Celkem osm brigádníků. Drobně poškozen neoznačení starý soukromý vodovod. Opraven bude příští týden po zakoupení potřebného materiálu.

11. dubna 2017. Opravení a zasypání poškozeného starého vodovodu. Jeden brigádník.

19. dubna 2017. Montáž košů na gibiony. Jeden brigádník.

22. dubna 2017. Brigáda. Pobíjení stropu palubkami, rovnání kamene do gabionových košů. Třináct brigádníků. Nakladč UNC zapůjčilo AGRO Sázava a.s.

21. dubna 2017. Převoz natřených palubek z dílny AGRO Sázava a.s. do kaple. Dva brigádníci.

22. dubna 2017. Brigáda. Pobíjení stropu palubkami, stavba opěrné zídky. Pobita větší část stropu díky panu Janu Hoškovi ml., který nám půjčil vzduchovou pistoli na hřebíky včetně kompresoru. S pomocí zapůjčeného nakladače UNC z AGRO Sázava a.s. postavena část opěrné zídky (13 m) - rovnání kamene do připravených drátěných košů. Počasí velmi špatné, 4°C, déšť a sněhové přeháňky. Dvanáct brigádníků.

24. dubna 2017. Montáž gabionových košů, jeden brigádník.

26. dubna 2017. Rovnání kamene do gabionových košů, tři brigádníci.

28. dubna 2017. Pořez kulatiny na pile u Rymešových. Deset brigádníků. Pořez zdarma.

29. dubna 2017. Natírání palubek, pobíjení stropu palubkami, rovnání kamene do gabionových košů. Deset brigádníků.

2. května 2017. Natírání palubek, rovnání řeziva. Šest brigádníků.

4. května 2017. Rovnání řeziva. Tři brigádníci.

6. května 2017. Pobíjení stropu palubkami - strop dokončen, úklid. Patnách brigádníků.

8. května. Rovnání kamene do gabionových košů. Dva brigádníci.

9. května 2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník.

10. května 2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník.

11. května 2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník.

12. května 2017. Montáž a osazení gabionových košů. Jeden brigádník.

13. května 2017. Izolace stropu kůru, záklop podlahy kůru OSB deskami. Pět brigádníků. Rovnání kamene do gabionových košů, terénní úpravy - převoz zeminy čelním nakladačem. Čelní nakladač zapůjčila firma AGRO Sázava a.s. Čtyři brigádníci.

16. května 2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník.

17. května 2017. Rovnání kamene do gabionových košů. Jeden brigádník.

18. května 2017. Rovnání kamene do gagionových košů, převážení zeminy čelním nakladčem. Čelní nakladač zapůjčila firma AGRO Sázava a.s.Tři brigádníci.

19. května 2017. Gabionové koše. Jeden brigádník.

20. května 2017. Izolace stropu a podlaha kůru. Převážení zeminy, rovnání, hutnění. Čelní nakladač zapůjčila firma AGRO Sázava a.s. Osm brigádníků.

23. května 2017. Firma pana Kotíka zahájila montáž střechy nad venkovním kněžištěm. Jeřáb zapůjčila firma SaZ s.r.o. Hodonín, divize Sázava.

24. května 2017. Úklid. Jeden brigádník.

25. května 2017. Převážení ornice čelním nakladačem. Nakladač zapůjčila firma AGRO Sázava a.s. Jeden brigádník.

26. května 2017. Bagrování kufru pod příjezdovou silnici a parkoviště. Firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o + dva brigádníci.

1. června 2017. Bagrování kufru pod příjezdovou silnici a parkoviště, rozvoz a rozhrnutí recyklátu. Bagr - Miloslav Marek Nížkov, nákl. auto - firma VHS Žďár nad Sázavou.

3. června 2017. Měření parkoviště, příprava na pokládku obrub. Dva brigádníci.

5. června 2017. Navážení štěrku na parkoviště a příjezdovou silnici. Firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.

6. června 2017. Rozhrnování navezeného štěrku. UNC zapůjčila firma AGRO Sázava a.s., jeden brigádník.

7. června 2017. Bagrování základu pod opěrnou zídku a zbylé části vodovní přípojky. Pan Miroslav Marek, Nížkov. Jeden brigádník.

10. června 2017. Dovoz a složení obrub, hutnění štěrku a podsypu, betonáž obrub. Dovoz obrub a betonu - Leoš Křetan, práce s UNC - Luboš Daniel st., UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Beton - VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. Osm brigádníků.

14. června 2017. Práce na parkovišti - rozvážení, rovnání a hutnění drtě pod dlažbu. Práce s čelním nakladačem - Luboš Daniel, nakladač zapůjčila AGRO Sázava a.s., hutníci desku půjčil pan Miroslav Marek z Nížkova. Čtyři brigádníci.

16. června 2017. Parkoviště - navážení, rozhrnutí a hutnění štěrku, složení 16 palet zámkové dlažby. Práce s čelním nakladačem - Luboš Daniel st, nakladač zapůjčila AGRO Sázava a.s., hutnící desku pan Miroslav Marek z Nížkova. Čtyři brigádníci. Příprava podkladu pod zámkovou dlažbu. Jeden brigádník.

17. června 2017. Pokládka zámkové dlažby na parkoviště. Položeno 138 m2 (zbývá dokončit cca 2m2 - více dlažby se do kamionu nevešlo). Devět brigádníků.  

20. června 2017. Pracovníci firmy pana Kotíka pokračovali s montáží uchycení kříže do konstrukce kaple. Dokončili jednu stranu.

21. června 2017. Dovoz kročejové izolace, dovoz a položení zbylé dlažby na parkoviště. Jeden brigádník.

22. června 2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník.

23. června 2017. Vyměřování příjezdové silnice, spárování zámkové dlažby. Dva brigádníci.

24. června 2017. Zavezení betonových obrub u parkoviště z vnější strany hlínou, hrubé urovnání terénu. UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Spárování a zažehlování zámkové dlažby. Deset brigádníků.

26. června 2017. Pracovníci firmy pana Kotíka dokončili uchycení kříže do konstrukce kaple.

30. června 2017. Montáž gabionových košů. Jeden brigádník.

1.7.2017. Kročejová izolace a OSB desky na podlahu kůru; hutnění podkladu na příjezdové cestě; montáž, osazení a výplň gabionových košů kamenem - opěrná zídka. UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s.Šest brigádníků.

3.7.2017. Montáž a osazení gabionových košů. Jeden brigádník.

4.7.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Čtyři brigádníci.

5.7.2017. Rovnání kamene do gabionových košů. UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Pěr brigádníků.

6.7.2017. Rovnání kamene do gabionových košů, jeden brigádník.

8.7.2017. Zastřešení konstrukce nad venkovním kněžištěm, převoz hrání dřeva, rozhrnování zeminy, úklid. Čelní nakladač zapůjčilo AGRO Sázava a.s. Devět brigádníků.

11.7.2017. Úklid. Jden brigádník.

13.7.2017. Odvoz zeminy a rozrovnání zbylé zeminy okolo kaple. UNC zapůjčilo AGRO Sázava a.s. Šest brigádníků.

15.7.2017. Zastřešení konstrukce nad venkovním kněžištěm. Čtyři brigádníci.

19.7.2017. Bagrování (rozšíření vjezdu ke kapli od státní silnice. Firma VHS Žďár nad Sázavou (JCB. TATRA). Bagrování rýh pro uložení elektrických kabelů - přípojka pro plánovanou stavbu sociálního zařízení v zadní části pozemku, venkovní osvětlení. Miloslav Marek, Nížkov.

22.7.2017. Ukládání elektrických kabelů v chráničkách do připravených rýh, částečný zához, natažení výstražné fólie. Šest brigádníků.

29.7.2017. Výroba a montáž výztuh dřevěné kostrukce zastřešení venkovního kněžiště a uchycení kříže. Čtyři brigádníci.

2.8.2017. Zahrnutí rýh po uložení elektrickýh kabelů. UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Jeden brigádník.

16.8.2017. První kamion dlažby na příjezdovou silnici. Složení zajistila firma VHS s.r.o. Žďár nad Sázavou.

23.8.2017. Druhý kamion - dlažba, obruby; vyměření příjezdové silnice. Úprava terénu pod betonové obruby. Firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. Dva brigádníci.

24.8.2017. Změření výšek, příprava podkladu pod betonové obruby. Dovoz dalších betonových obrud, štěrku. Dva brigádníci.

25.8.2017. Příprava podkladu pod betonové obruby, rozvoz, urovnání a hutnění štěrku. Jeden brigádník.

26.8.2017. Usazení a betonáž betonových obrub - 48 m. UNC zapůjčila AGRO Sázava a.s. Šest brigádníků.

29.8.2017. Příprava podkladu pod dlažbu na příjezdovou silnici. Šest brigádníků. UNC zapůjčila AGRO Sázaa a.s.

30.8.2017. Rozvoz a rovnání štěrku frakce 4-8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník.

31.8,2017. Rozvoz a rovnání štěrku frakce 4-8 mm pod  dlažbu. Jeden brigádník.

1.9.2017. Rozvoz a rovnání štěrku frakce 4-8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník.

2.9.2017. Rozvoz a rovnání štěrku frakce 4-8 mm pod dlažbu, pokládka betonové dlažby, rozvoz písku na spárování dlažby. Položeno cca 100 m2 dlažby. Deset brigádníků.

5.9.2017. Příprava podkladu pod další část příjezdové silnice - rozvoz a rovnání frakce 0 - 22 mm, hutnění. Hutnící desku zapůjčila firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. Jeden brigádník.

6.9.2017. Rozvoz a rovnání štěrku frakce 4 - 8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník.

7.9.2017. Rozvoz a rovnání štěrku frakce 4 - 8 mm pod dlažbu. Jeden brigádník.

8.9.2017. Výkop rýhy pro uložení obrub. Jeden brigádník.

9.9.2017. Pokládání zámkové dlažby, osazení betonových obrub. Sedm brigádníků.

11.9.2017. Příprava trubkového lešení na převoz. Čtyři brigádníci.

12.9.2017. Příprava trubkového lešení na převoz. Pět brigádníků.

13.9.2017. Převoz části trubkového lešení. Osm brigádníků.

14.9.2017. Montáž lešení. Sedm brigádníků.

15.9.2017. Převoz další části trubkového lešení. Pět brigádníků.

16.9.2017. Montáž lešení. Čtyři brigádníci. Úprava střechy nad venkovním kněžištěm. Dva brigádníci.

20.9.2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník.

21.9.2017. Montáž lešení, spárování zámkové dlažby. Šest brigádníků.

22.9.2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník.

23.9.2017. Střecha nad venkovním kněžištěm, spárování zámkové dlažby. Čtyři brigádníci.

26.9.2017. Montáž lešení. Čtyři brigádníci.

27.9.2017. Kamion - fasádní desky, spojovací materiál. Složení čelním nakladačem.

28.9.2017. Vyměření roviny pro montáž fasádních desek. Dva brigádníci.

29.9.2017. Spárování zámkové dlažby. Jeden brigádník.

30.9.2017. Dokončení zámkové dlažby na části příjezdové komunikace - spárování hutnění, montáž fasádních desek. Osm brigádníků.

3.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek - sponkování gumových pásků, nátěr latí. Jeden brigádník.

4.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek - sponkování gumových pásků, nátěr latí. Jeden brigádník.

5.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek - sponkování gumových pásků, nátěr latí. Jeden brigádník. Dovoz lešení. Sedm brigádníků.

6.10.2017. Montáž lešení. Čtyři brigádníci.

7.10.2017. Montáž fasádních desek. Pět brigádníků.

10.10.2017. Dovoz latí z Nového Veselí (Leoš Křesťan), složení latí čelním nakladačem (Agro Sázava a.s.). Nátěr latí, příprava podkladu pro montáž fasádních desek. Jeden brigádník.

11.10.2017. Nátěr latí, příprava podkladu pro montáž fasádních desek. Dva brigádníci.

12.10.2017. Nátěr latí, příprava podkladu pro montáž fasádních desek. Dva brigádnící.

13.10.2017. Montáž lešení. Osm brigádníků. Montáž fasádních desek. Čtyři brigádníci.

14.10.2017. Montáž fasádních desek. Osm brigádníků.

17.10.2017. Příprava podkladu po montáž fasádních desek, stavba lešení. Šest brigádníků.

18.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek. Jeden brigádník.

19.10.2017. Příprava podkladu pro montáž fasádních desek, zařezání OSB desek - střecha přístřešku nad venkovním kněžištěm. Dva brigádníci.

20.10.2017. Montáž fasádních desek. Dva brigádníci.

21.10.2017. Montáž fasádních desek. Šest brigádníků.  

25.10.2017. Úprava střechy nad venkovním kněžištěm Jeden brigádník.

26.10.2017. Pokrytí části střechy nad venkovním kněžištěm - pan Krajčovič. Úprava střechy na venkovním kněžištěm, tři brigádníci.

27.10.2017. Úprava střechy nad venkovním kněžištěm. Jeden brigádník.

28.10.2017. Osazení a betononáž obrubníků a žlabovek na vjezdu. Čtyři brigádníci.  

03.11.2017. Nátěr prken na venkovní obklad. Dva brigádníci.

04.11.2017. Dokončení obrub a žlabovek na příjezdové komunikaci, montáž fasádních desek v přední části kaple. Sedm brigádníků.

07.11.2017. Dokončení střechy nad venkovním kněžištěm. Jeden brigádník.

08.11.2017. Pokrývání střechy nad venkovním kněžištěm, pan Krajčovič. Natažená fólie, ještě chybí dokončit část lemovek a odkapy.

09.11.2017. Podklad pod zámkovou dlažbu na příjezdu od hlavní silnice, cca 150 m2. Bagr, hutnící deska - pan Miloslav Marek Nížkov + tři brigádníci.

11.11.2017. Montáž fasádních desek. Pět brigádníků.

13.11.2017. Natírání prken na venkovní obklad. Dva brigádnící. Dovoz drti 4-8mm, pan Leoš Křesťan.

14.11.2017. Podklad pod dlažbu na příjezdové silnici - drť 4-8mm. Jeden brigáník.

15.11.2017. Podklad pod dlažbu na příjezdové silnici - drť 4-8mm. Jeden brigádník

16.11.2017. Poklad pod dlažbu na příjezdové silnici - drť 4-8mm. Jeden brigádník.

17.11.2017. Dovoz drti 4-8mm, pan Leoš Křesťan. Podklad pod dlažbu na příjezdové silnici - drť 4-8mm. Jeden brigádník.

18.11.2017. Pokládka zámkové dlažby. Sedm brigádníků.

21.11.2017. Natírání prken na vnkvní obložení. Dva brigádníci.

22.11.2017. Dovoz fasádních desek. Zajistil pan Jan Uttendorfský ml. Složení - tři brigádníci. Pan Krajčovič dokončil pokrytí střechy nad venkovním kněžištěm.

23.11.2017. Dovoz 11 palet zámkové dlažby, složení zajistil pan Leoš Křesťan. Pokládka zámkové dlažby na příjezdové silnici, jeden brigádník.

24.11.2017. Pokládka zámkové dlažby na příjezdové silnici. Jeden brigádník.

25.11.2017. Montáž fasádních desek, pokládka zámkové dlažby na příjezdové silnici. Sedm brigádníků.

27.11.2017. Dovoz písku na spárování dlažby.

28.11.2017. Pokládka zámkové dlažby - dořezání okrajů k obrubníkům, spárování zámkové dlažby pískem, zažehlení dlažby. Tři brigádníci. Převoz a složení natřených prken na venkovní obložení. Čtyři brigádníci.

29.11.2017. Pokládka zámkové dlažby - dořezání okrajů k obrubníkům. Jeden brigádník.

30.11.2017. Pokládka zámkové dlažby - dořezání okrajů k obrubníkům, spárování dlažby pískem. Jeden brigádník.

1.12.2017. Převoz a srovníní zbylé dlažby. Jeden brigádník.

2.12.2017. Převoz a srovnání zámkové dlažby, montáž fasádních desek. Dva brigádníci.

9.12.2017. Montáž fasádních desek. Pět brigádníků.

16.12.2017. Úklid kaple. Tři brigádníci.

21.12.2017. Úklid kaple, srovnání podlážek na lešení. Dva brigádníci.

Rok 2018

5.1.2018. Řezání a pokládka zámkové dlažby - dokončení vjazdu. Jeden brigádník.

6.1.2018. Pískování a hutnění zámkové dlažby. Jeden brigádník.

9.1.2018. Pískování a hutnění zámkové dlažby. Jeden brigádník.

10.2.2018. Příprava na betonování podlahy - přerovnání materiálů na kůr, složení materiálu z nákladního auta (polystyren, KARI sítě). Čtyři brigádníci.

12.2.2018. Pokládka a svaření hydroizolační fólie na pdlahu.

16.2.2018. Příprava na betonování podlahy - odsekání trámů pod hliníkovými okny. Jeden brigádník.

17.2.2018. Příprava na betonování podlahy - položení polystyrenu, krycí fólie, KARI sítí. Sedm brigádníků.

20.2.2018. Nátěr trámů pro montáž venkovního obložení. Dva brigádníci.

21.2.2018. Nátěr trámů pro montáž venkovního obložení. Tři brigádníci.

23.2.2018. Pracovníci firmy pana Kotíka připevnili svislé trámy u přístřešku nad venkovním kněžištěm.

24.2.2018. Montáž latí na dřevěnou konstrukci přístřešku nad venkovním kněžištěm. Šest brigádníků.

6.3.2018. Odhrnutí sněhu a posyp vjezdu ke kapli, úklid podlahy kaple - příprava na zabetonování podlahy kaple. Jeden brigádník.

7.3.2018. Pracovníci firmy Fabry zabetonovali podlahu kaple a v noci pak její zabroušení.

9.3.2018. Pracovník firmy Fabry prořezal dilatační spáry v betonové podlaze.

10.3.2018. Montáž latí na dřevěnou konstrukci přístřešku nad venkovním kněžištěm. Pět brigádníků.

14.3.2018. Řezání latí pod oplechování špalet oken. Jeden brigádník.

15.3.2018. Vyměření umístění vývodů světel pro jednotlivé obrazy křížové cesty. Dva brigádníci.

16.3.2018. Prácovníci firmy Sádrokartony Žďár zahíjili práce na montáži sádrokartonů.

19.3.2018. Sádrokartony Žďár - sádrokartony, pan Baránek Velká Losenice - rozvody elektřiny.

20.3.2018. Sádrokartony Žďár - sádrokartony.

21.3.2018. Sádrokartony Žďár - sádrokartony.

22.3.2018. Sádrokartony Žďár - sádrokartony.

24.3.2018. Montáž obkladových desek, bagrování jámy pro jímku na vyvážení, bagrování základů pro WC - firma VHS Žďár nad Sázavou s.r.o., dokončení špalet u oken a dveří - příprava pro klempíře. Pět brigádníků.

26.3.2018. Sádrokartony Žďár - sádrokartony.

27.3.2018. Dokončení špalet oken a dveří - příprava pro klempíře, dva brigádníci. Betonáž základů pod stavbu WC, betonáž základové desky pod jímku, Čtyři brigádníci.

28.3.2018. Sádrokartony Žďár - sádrokartony.

29.3.2018. Sádrokartony Žďár - sádrokartony. Rozvoz betonových tvárnic do základů pod stavbu WC, jeden brigádník.

3.4.2018. Vyměření základů pod WC, Dva brigádnící.

5.4.2018. Základy pod WC - rovnání betonových tvárnic, železná výztuž. Jeden brigádník.

6.4.2018. Dovoz plastové jímky, lepidla a perlinky. Leoš Křesťa (Miloslav Pazour).

7.4.2018. Stěrka + perlinka na stěny kaple, pět brigádníků. Vyměření schodů na kůr, dva brigádníci.

10.4.2018. Příprava jímky na zabetonování. Jeden brigádník.

11.4.2018. Přerovnání rázů prken a fošen, úklid. Čtyři brigádníci.

12.4.2018. Stěrka + perlinka na stěny kaple, příprava jímky na zabezonování - bednění. Dva brigádníci.

13.4.2018. Betonování boků jímky, příprava základů pod WC. Jeden Brigádník.

14.4.2018. Stěrka + perlinka na stěny kaple, betonování stropu jímky a základů pod WC. Osm brigádníků.

17.4.2018. Odstranění bednění z jímky, navážení drti pod základovou desku WC. Jeden brigádník.

18.4.2018. Odpady ze základové desky WC. Jeden brigádník.

19.4.2018. Dokončení odpadů z WC, rozvoz drti do záklové desky. Jeden brigádník.

20.4.2018. Rozvoz a urovnání drtě pod základovou desku WC. Dva brigádníci.

21.4.2018. Stěrka + perlinka na stěny kaple. Tři brigádníci.

23.4.2018. Betonování základové desky WC - domíchávač. Tři brigádníci.

24.4.2018. Natírání trámků na obložení fasády. Tři brigádníci.

25.4.2018. Natírání trámků na venkovní obložení. Dva brigádníci.

26.4.2018. Vrchní omítka na kůru. Čtyři brigádníci.

30.4.2018. Terénní úpravy. Sedm brigádníků.

5.5.2018. Terénní úpravy, setí trávy. Vnitřní omítky. Devět brigádníků.

8.5.2018. Klempíři.

10.5.2018. Pokládka dřevěné podlahy na kůru.  Pět brigádníků. Klempíři.

11.5.2018. Pokládka dřevěné podlahy na kůru. Tři brigádníci.

12.5.2018. Vrchní vnitřní omítka, nedodělky na opláštění kaple. Šest brigádníků. Klempíři.

14.5.2018. Zámečníci - výroba a připšvnění stojanu pod sochu.

16.5.2018. Klempíři.

18.5.2018. Klempíři.

20.5.2018. Upevnění podstavce pod sochu do konstrukce kaple, montáž latí venkovního obložení. Čtyři brigádníci.

22.5.2018. Elektrikáři - vnitřní instalace.

26.5.2018. Montáž latí venkovního obložení. Sedm brigádníků.

29.5.2018. Elektrikáři - vnitřní instalace.

30.5.2018. Natírání latí na venkovní obložení. Tři brigádníci. Elektrikáři - vnitřní  instalace.

1.6.2018. Natírání latí, dva brigádníci.

2.6.2018. Montáž latí venkovního obložení, montáž varhan, bílení. Osm brigádníků.

4.6.2018. Montáž varhan, dva brigádníci.

5.6.2018. Montáž latí venkovního obložení, montáž varhan, čtyři brigádníci.

6.6.2018. Broušení a lakování podlahy na kůru, montáž obložení podstavce pod sochu, čtyři brigádníci.

7.6.2018. Broušení a lakování podlahy na kůru, montáž svislých trámků na fasádu, nátěr obkladových latí, terénní úpravy. Osm brigádníků.

8.6.2018. Montáž svislých trámků na fasádu. Dva brigádníci.

9.6.2018. Obklad fasády modřínovými latěmi. Osm brigádníků.

11.6.2018. Natírání latí, montáž varhan. Čtyři brigádníci.

12.6.2018. Montáž varhan, opláštění stojanu pod sochu, bílení. Tři brigádníci.

13.6.20118. Montáž varhan, bílení. Tři brigádníci.

14.6. Natírání latí, bílení, klempířaské práce. Deset brigádníků.

15.6.2018. Montáž sloupků pro obložení fasády. Tři brigádníci.

16.6.2018. Montáž sloupků a latí na venkovní obložení, klempířské práce. Sedm brigádníků.

18.6.2018. Montáž varhan. Dvabrigádníci.

19.6.2018. Natírání latí, montáž varhan, omítání na kůru. Sedm brigádníků.

20.6.2018. Montáž varhan, příprava pro klempíře, sečení trávy. Čtyři brigádníci.

21.6.2018. Bílení, montáž varhan (návštěva profesora Uhlíře), sečení trávy. Osm brigádníků.

22.6.2018. Montáž varhan, bílení pět brigádníků.

25.6.2018. Odvoz a úklid části lešení. Osm brigádníků.

26.6.2018. Montáž varhan, opláštění podstavce pod sochu. Tři brigádníci.

28.6.2018. Montáž sádrokartonové příčky, montáž varhan. Tři brigádníci.

29.6.2018. Dokončení obkladu fasády latěmi, zalištování stromu, rozebrání části lešení, klempířaské práce. Jedenáct brigádníků.

30.6.2018. Terénní úpravy, setí trávy, montáž osvětlení pro křížovou cestu, montáž profilů pro sádrokartonovou příčku, Montáž konstrukce stavby WC, OSB desky na střechu WC. Šest brigádníků.

2.7.2018. Bílení, stavby WC. Pět brigádníků.

3.7.2018. Latě na konstrukci WC, broušení schodů. Šest brigádníků.

4.7.2018. Latě na konstrukci WC, klempířské práce. Tři brigádníci.

6.7.2018. Bagrování kufru pod přístupovou rampu a chodník. Tři brigádníci.

7.7.2018. Stavba WC, paropropustná fólie, izolace, parotěsná fólie. Čtyři brigádníci.

9.7.2018. Stavba WC, parotěsná fólie, jeden brigádník.

10. 7.2018. Sádrokartonová příčka ke schodům na kůr. Dva brigádníci.

11. - 13.7.2018. Stavba WC, OSB desky na vnitřní stěny kaple. Dva brigádníci.

14.7.2018. Stavba WC, sádrokartony na strop, latě pod fasádní desky. Štěrk do základů pod přístupovou rampu ke kepli. Osm brigádníků.

16.7.2018. Stavba WC, konstrukce pod sádrokartony. Jeden brigádník.

17.7.2018. Stavba WC, konstrukce pod sádrokratony. Základové pasy pod přístupovou rampu do kaple. Dva brigádníci.

18.7.2018. Základové pasy pod přístupovou rampu ke kapli. Jeden brigádník.

19.7.2018. Stavba WC, rozvody vody a odpadů, montáž mobdulů pro závěsné WC (firma Instalatérství Marek, Nížkov), konstrukce pod sádrokartony. Dva brigádníci.

20.7.2018. Stavba WC, konstrukce pod sádrokartony. Základové pasy pod přístupovou rampu ke kapli. Dva brigádníci.

21.7.2018. Demontáž lešení u kaple, odvoz, sádrikartony na WC. Devatenáct brigádníků.

23.7.2018. Nátěr stupňů a podstupňů na schody. Tři brigádníci.

24.7.2018. Nátěr stupňů a podstupňů na schody, montáž bedenění na přístupovou rampu ke kapli. Tři brigádníci.

25.7.2018. Řezání betonových tvárnic a výztuž na přístupovou rampu. Jeden brigádník.

26.7.2018. Stavba WC, konstrukce pod sádrokartony. Bednění na přístupovou rampu. Dva brigádníci.

27.7.2018. Stavba WC, konstrukce pod sádrokarony. Bednění na přístupovou rampu ke kapli. Tři brigádníci.

28.7.2018. Terénní úpravy u kaple, bagr, UNC, sádrokartony na WC. Deset brigádníků.

30.7.2018. Stavba WC, sádrokartony. Bednění na přístupovou rampu. Terénní úpravy, setí trávy. Tři brigádníci.

31.7.2018. Stavba WC, sádrokartony. Urovnání zeminy, setí trávy. Deset brigádníků.

1.8.2018. Stsvba WC, sádrokartony. Dva brigádníci.

2.8.2018. Stavba WC, sádrokartony. Čtyři brigádníci.

3.8.2018. Stavba WC, sádrokartony. Tři brigádníci.

4.8.2018. Stavba WC, lepidlo a perlinka na stěny. Čtyři brigádníci.

5.8.2018. Dešťový svod u přístupové rampy. Jeden brigádník.

6.8.2018. Dokončení bednění na přístpovou rampu. Jeden brigádník.

7.8.2018. Betonování přístupového chodníku a rampy, příprava základů pod druhou přístupovou rampu, montáž dřevěných schodů na kůr. Devět brigádníků.

8.8.2018. Montáž dřevěných schodů na kůr, příprva podlah na WC na zabetonování. Šest brigádníků.

9.8.2018. Terénní úpravy, traktor + vlek, dovoz a stavba kamenných schodů u přístupové rampy. Sedm brigádníků.

10.8.2018. Montáž obkladových desek na sokl WC, příprava podkladu pod druhou přístupovou rampu. Dva brigádníci.

11.8.2018. Terénní úpravy, vybagrování základu pod chodník u WC, navezení štěrku do základu chodníku. Deset brigádníků.

14.8.2018. Terénní úpravy, konstrukce sádrokartonové příčky k zákristii, betonování podlah WC, kufr a obruby na chodník k WC. Čtrnáct brigádníků.

15.8.2018. Montáž sádrokartonové příčky k zákristi, podklad pod zámkovou dlažbu u WC. Tři brigádníci.

16.8.2018. Montáž sádrokartonové příčky k zákristii, kufr po zámkovou dlažbu u WC. Tři brigádníci.

17.8.2018. Montáž sádrokartonu, lepidlo, perlinka na příčce k zákristii, zámková dlažba, nátěr latí pod fasádní desky, štuk - WC. Šest brigádníků.

18.8.2018. Lepodlo, perlinka, štuk, montáž fasádních desek, přerovnání a odvoz prken a fošen, řezání a pískování dlažby - WC. Jedenáct brigádníků.

20.8.2018. Převoz prken, montáž sádrokartonové příčky k zákristii, zámková dlažba u WC. Pět brigádníků.

21.8.2018. Úprava rázů dřeva, nátěr zárubní, sádrokartonová příčka, úpravu lezu do jímky, okapový chodníček. Sedm brigádníků.

22.8.2018. Nátěr zárubní, sádrokartonová příčka, základ po druhou vstupní rampu. Čtyři brigádníci.

23.8.2018. Rovnání terénu, sádrokartonová příčka, druhá vstupní rampa, bílení, setí trávy. Deset brigádníků.

24.8.2018. Náter latí a zárubní, ztracené bednění na základ pod druhou vstupní rampu. Tři brigádníci. PKS - montážoken a dveří na WC.

25.8.2018. Dokončení sádrokartonu po montáži oken a dveří na WC, obklad fasádními deskami, vnitřní obklady na WC, druhá vstupní rampa - příprava na betononáž. Sedm brigádníků.

27.8.2018. WC - obklady, dokončení sádrokartonu u oken a dveří. Čtyři brigádníci.

28.8.2018. WC - obklady, dlažby, lepidlo, perlinka. Druhá vstupní rampa. Pět brigádníků.

29.8.2018. WC - obklady, dlažby. Druhá vstupní rampa. Pět brigádníků.

30.8.2018. WC - obklady, dlažby, bílení. Tři brigádníci.

31.8.2018. WC - obklady, dlažby, fasádní desky. Montáž roštu na vjezd od silnice, úkklid kaple a okolí, betonování základů druhé vstupní rampy. Třináct brigádníků.

1.9.2018. WC - obklady, parapety. Druhá vstupní rampa betonářská ocel. Šest brigádníků.

3.9.2018. WC - obklady. Varhany, parapetní desky v kapli na zábradlí kůru. Čtyři brigádníci.

4.9.2018. WC - příčka, latě ´pod fasádní bklad, vstupní rampa ke kapli. Práce na dokončení varhan. Šest brigáníků.

5.9.2018. Setí trávy a úpravy terénu; wc - sádrokartony; klempířské práce. Pět brigádníků.

7.9.2018. WC - nátěr zárubní, dokončovací práce; varhany. Šest brigádníků.

8.9.2018. WC - dokončovací práce. Šest brigádníků.

10.9.2018. WC - dokončovací práce, bílení. Pět brigádníků.

11.9.2018. Osazení sochy P. Marie Karmelské, sečení trávy, úklid kaple. Dvanáct brigádníků.

12.9.2018. Dokončení podlahy na kůru, osvětlení sochy P. Marie Karmelské, klempířské práce. Sedm brigádníků.

13.9.2018. Dokončovací práce, obklad fasády WC, úklid. Čtyři brigádníci.

14.9.2018. Obklad fasády WC, úklid. Deset brigádníků.

15.9.2018. Dokončovací práce, úklid. Devět brigádníků.

16.9.2018. ŽEHNÁNÍ KAPLE

17.9.2018. Úklid. Pět brigádníků.

6.10.2018. Montáž věčného světla do svatostánku - 1. pokus. Tři brigádníci.

13.10.2018. Montáž věčného světla do svatostánku - 2. pokus. Tři brigádníci.

20.10.2018. Připevnění ambonu, západka na vchodové dveře, tmelení spár na vstupní rampě. Tři brigádníci.

22.10.2018. Dokončení střechy nad WC - svaření fólie, oplechování, dešťové svody. Dva brigádníci. 

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com