Vjezd na pozemek, duben 2015

Přípojka vody, prosinec 2015

Přeložka NN, prosinec 2015

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com