Fotogalerie

Projektová dokumentace
 - Architektonická studie 

Obrazová křížová cesta

Přípravné terénní práce
- budování vjezdu na pozemek, duben 2015
- přeložka venkovního vedení NN do země, prosinec 2015
- vodovodní přípojka, prosinec 2015

Stavba kaple
- probíhala v letech 2015-2018
- další práce 2019, 2020
 
 Farní shromáždění 14.8.2016 

 

 

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com