Fotogalerie

Projektová dokumentace
 - Architektonická studie 

Obrazová křížová cesta

Přípravné terénní práce
- budování vjezdu na pozemek, duben 2015
- přeložka venkovního vedení NN do země, prosinec 2015
- vodovodní přípojka, prosinec 2015

Hrubá stavba
- bagrování, základy, květen 2016

- nosná dřevěná konstrukce, srpen - říjen 2016

 Farní shromáždění 14.8.2016 

 

 

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com