Aktuality

23. prosince 2017 proběhlo v kapli společné zpívání koled. Zahráli a zazpívali naše děti pod vedením paní Marie Lacinové.  Maminky připravili pohoštění a tatínci uklidili a vyzdobili kapli. Bylo to moc milé odpoledne. Foto - viz fotogalerie.

22. září 2017 jsme se spolu s dašími organizacemi a spolky už podruhé zúčastnili na zámku ve Žďáru nad Sázavou slavnostního předání daru 13 500 Kč od firmy Hettich. Tuto dotaci vyřídil pan Vladimír Novotný z Velké Losenice, který v této firmě pracuje - moc děkujeme. Foto - viz fotogalerie.

10. srpna proběhla členská schůze spolku. Jednala o variantách dokončení příjezdové silnice ke kapli (asfaltový koberec cca 230 000 Kč, zámková dlažba cca 80 000 Kč). Výjezd od stání silnice (kamenný taras z gabionů, pouze obruby a vysvahování břehů). Členská schůze rozhodla, že na výjezd od státní silnice budou použity betonové obruby a pro povrch celé silnice (více než 300 m2) byla vybrána betonová dlažba - parketa tl. 8 cm. Materiál bude objednán, práce budou provedeny brigádně.  

7. května 2017. Od 16,30 hod. proběhla v kapli májová pobožnost, kterou vedl P. Záleský. Zúčastnilo se cca 100 lidí ze Sázavy, Žďáru a okolí. Naše maminky pro poutníky připravily sladké občerstvení. Bylo to velmi milé setkání. Poutníci pak na kapli darovali celkem 10 100 Kč. Moc děkujeme.

12. dubna 2017. Podepsána darovací smlouva s obcí Nížkov. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo dar ve výši 20 000 Kč na kapli v Sázavě. Děkujeme.

7. dubna 2017. Členská schůze spolku schválila nabídku pana Jana Karla na stavbu mechanických varhan pro kapli. Předpokládaný rozpočet je 530 000 Kč. Nabídka od pana Karla činí 210 000 Kč s tím, že platby budou rozloženy až do května roku 2018, kdy by měly být varhany hotové. Smlouva obsahuje i klauzuli, že pokud spolek nebude mít dostatek finančních prostředků, budou platby odloženy a s tím bude i adekvátně posunut termín dodání. Předpokládáme také, že nabídneme zájemcům možnost na varhany přispět tzv. adopcí píšťal. Bude možné si zakoupit jednotlivé píšťaly, kterých bude celkem 459 v cenách 300 Kč, 500 Kč, 800 Kč a 1000 Kč.

22. března 2017. Firma E.mont s.r.o. Nové Město na Moravě provedla přípojku elektro - připojení z venkovního vedení NN, pilířek, a přívod do kaple. Vše zdarma. Moc děkujeme.

16. března 2017. Proběhla členská schůze spolku. Sešli jsme se přímo na stavbě a projednali a schválili další práce vzhledem k našim finančním možnostem. V současné době je už osazen kříž, dokončena střecha a dešťové svody, osazena jsou okna, dveře i skleněné výplně v přední části kaple. Z venku je stavba opatřena fólii a latěmi. Stavba je tak zabazpečená proti povětrnostním vlivům. Uvnitř se dokončují izolace stěn a stropu. Následovat budou latě a palubky na strop, OSB desky na stěny, přípojka elektro a rozvody elektřiny. Bude-li dostatek finančních prostředků, přijdou na řadu sádrokartony.

20. listopadu 2016. Zarigistrovali jsme náš spolek na internetových stránkách www.dobromat.cz. Pokud nakupujete na internetu, můžete to zkusit právě přes tyto stránky a vybrat KARMEL SÁZAVA, z.s. a z každého nákupu bychom měli nějaké procento z ceny zboží získat. Tak snad to bude fungovat ... Děkujeme.

20. listopadu 2016. Opět prosíme všechny vlastníky lesa o dar jakékoliv kulatiny. Vnitřek kaple bude částečně obložený dřevem (např. strop) a čeká nás samozřejmě vnitřní vybaní, především lavice, na které se hodí i kulatina modřínová. První fošny už máme nařezané, proložené a přikryté přímo na pozemku u kaple. Za každý strom moc děkujeme. I dřevo hoší kvality jsme schopni vyměnit případně prodat. Odvoz zajistíme.

20. listopadu 2016. Teno týden konečně dorazil na firmu Saz s.r.o. Hodonín, divize Sázava, materiál na kříž, který bude stát v čele kaple. Kříž bude z profilu jekl 220x220 mm, dlouhý 15 m a upevněný bude mimo jiné i do střechy kaple. Proto je také střecha dopusud hotová pouze ze tří čtvrtin a dokončena bude až po jeho osazení, což by mohlo proběhnout snad na přelomu listopadu a prosince (pokud to počasí dovolí).

30. září jsme se spolu s dalšími spolky a organizacemi zúčastnili na zámku ve Žďáru nad Sázavou slavnostního předání daru 13 500 Kč od firmy Hettich. Tuto dotaci vyřídil pan Vladimír Novotný z Velké Losenice, který v této firmě pracuje - moc děkujeme. Foto ve fotogalerii.

14. srpna 2016 proběhlo v areálu budoucí kaple farní shromáždění farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová. Na mši svaté a následném programu se sešlo cca 500 lidí, kteří si již také mohli prohlédnout právě dokončenou konstrukci lodi kaple. Při mši sv. a také v odpoledním programu zahrála schola Liberi Dei, maminky připravily dílničky pro děti a vystoupní dětí a děti si také mohly vyzkoušet trampolínu a skákací hrad. Počasí se opravdu vydařilo, a tak se během odpoledne snědlo vše, co napekly a připravily maminky a především pěkný vepřík (108 kg) opečený na grilu, ze kterého zbyly opravdu jenom kosti. Při mši sv. proběhla sbírka na stavbu kaple, která vynesla více než 53 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli a poděkování patří P. Danielu Kolářovi, Zemědělskému družstvu Velká Losenice za darovaného vepříka, všem, kteří s přípravou a organizací pomáhali a samozřejmě všem, kteří se mše sv. a farního shromáždění zúčastnili. Foto - viz. fotogalerie.

21. dubna 2016. Členská schůze spolku projednala a schválila předpokládaný harmonogram stavby kaple: 25. - 30.4. hrubé vytýčení stavby pro výkop základů; 2. - 7.5. výkop základů, úpravy terénu; 9. - 14.5. přesné vytýčení stavby, základové pasy, pokládka tvárnic ztraceného bednění, betonáž; 16. - 21.5. dokončení základových pasů, bednění základové desky a její betonáž; 23. - 28.5. technologická přestávka, zrání betonu; od 30.5. možnost dalšího postupu prací - izolace, tesařské práce. 

11. dubna 2016. Zastupitelstvo obce Sázava  schálilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku ve výši 50 000 Kč na stavbu kaple. Děkujeme.

17. ledna 2015. Dnes jsme na pilu do Velké Losenice dovezli první kulatinu od drobných dárců, cca 13 m3. Pán Bůh zaplať.

16. ledna 2016. Po zaplacení všech prací provdených v roce 2015 jsme měli na účtu asi 8 000 Kč, ke dnešními dni však už 211 000 Kč. Hlásí se také dárci kulatiny. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

7. prosince firma Emont Nové Město na Moravě dokončila přeložku venkovního vedení NN do země a odstranila staré betonové sloupy. 10. prosince firma VHS s.r.o. Žďár nad Sázavou provedla přípojku vody a terénní úpravy přístupové cesty, která bude sloužit i jako příjezd k zahradám rodinných domů. Vše je tedy připraveno na jaro příštího roku, kdy chceme stavbu kaple zahájit základovou deskou. Oběma firmám a všem dárcům moc děkujeme.  

16. listopadu nabyla účinnosti Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby: Kaple P. Marie Karmelské, Sázava.

5. Listopadu proběhla členská schůze spolku, kde se probíraly především platby a stav účtu. K tomuto datu jsme na účet od různých dárců (viz. transparentní účet) obdrželi celkem 185 300 Kč. Výdaje byly následující: 5 627 Kč platba notářce za založení spolku, 3 630 Kč zaměření pozemku pro stavbu kaple, 16 000 Kč záloha firmě Eon na přeložku venkovního vedení NN, 12 000 Kč připojovací poplatek  pro EON (přípojka elektřiny), 2 400 Kč radonový průzkum pozemku, 34 000 Kč platba za projektovou dokumentaci, 15 500 Kč poplatek za VPS na povolení stavby. Zbývá uhradit 86 942 Kč - doplatek firmě Eon za přeložku NN. Po této platbě zůstane na účtu 8 701 Kč. Všem dárcům moc děkujeme.

Zastupitelstvo obce Sázava na svém jednání dne 30.3.2015 schválilo příspěvek ve výši 50 000 Kč pro spolek Karmel Sázava na stavbu kaple. Děkujeme!

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com