O nás

Snaha o stavbu kaple v Sázavě je stará již několik let. Zastupitelstvo obce o tomto záměru v předchozích letech několikrát jednalo, ale nikdy nedošlo ke shodě. Bylo vypracováno několik studií a dokonce se podařilo zajistit i příslib finančních prostředků. Tehdejší zastupitelstvo však i přesto tento záměr neschválilo a obec tak o slíbené peníze přišla. Později však bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, že obec Sázava bude investorem kaple, ale nebude se na její stavbě vůbec finančně podílet – počítalo se tedy s tím, že finanční prostředky budou  získány z jiných zdrojů. Byly proto vypracovány další návrhy na stavbu a umístění kaple, a to již ne na obecním pozemku, ale na soukromém, který věnovala rodina Uttendorfských ze Sázavy. Po obecních volbách na podzim roku 2014 však zastupitelstvo zrušilo i výše uvedené usnesení a odmítlo se tak na stavbě kaple jakkoliv podílet.

Toto rozhodnutí bylo impulsem k založení spolku. Sešel se přípravný výbor, byly vypracovány stanovy a dne 27. března 2015 byl za účasti notářky založen spolek KARMEL SÁZAVA z.s., jehož účelem je stavba a provoz kaple P. Marie Karmelské v Sázavě. Následně byl pak tento spolek 7. května 2015 zapsán Krajským soudem v Brně do spolkového rejstříku.

***

Modlitba za stavbu kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě

Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi všechno stvořil skrze svého Syna. Učinil jsi ho pevným základem svého království. Na přímluvu Panny Marie Karmelské dej, ať dílo stavby kaple v Sázavě, které začínáme, slouží ke Tvé cti a chvále, k posvěcení a užitku  všem, kteří se na stavbě podílejí a modlitbou jej provázejí. Kéž s Tvým požehnáním a Tvou pomocí dílo zdárně pokračuje a šťastně se dokončí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

 

Anketa

Líbí se Vám náš web?

Celkový počet hlasů: 251

počítadlo.abz.cz

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com